Anasayfa > Kişisel Koruyucu Donanım
 
Kısa Kısa...
Yesterday all servers in the U.S. went out on strike in a bid to get more RAM and better CPUs. A spokes person said that the need for better RAM was due to some fool increasing the front-side bus speed. In future, busses will be told to slow down in residential motherboards.
Kişisel Koruyucu Donanım

kor

 

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için alınacak önlemler kapsamında, birçok kişinin aklına ilk önce kişisel koruyucu donanım kullanılması gelmektedir. Oysa kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş sağlığı iş güvenliğinin sağlanması için alınması gereken ilk önlem değildir.

Sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemlerin alınmasında aşağıdaki prensiplere uyulmalıdır;

1)Risklerin önlenmesi,
2) Önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi,
3) Risklerle kaynağında mücadele edilmesi,
4) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için, özellikle işyerlerinin tasarımında, iş ekipmanları, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen gösterilmesi, özellikle de monoton çalışma ve önceden belirlenmiş üretim temposunun hafifletilerek bunların sağlığa olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi,
5) Teknik gelişmelere uyum sağlanması,
6) Tehlikeli olanların, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirilmesi,
7) Teknolojinin, iş organizasyonunun, çalışma şartlarının, sosyal ilişkilerin ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme politikasının geliştirilmesi,
8) Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi,
9) İşçilere uygun talimatların verilmesi.

İşyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu koruma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda, kişisel koruyucu donanım kullanımına başvurulmalıdır.

Kişisel koruyucu donanımların imalatı, ithalatı, piyasaya arzı, hizmete sunumu ve denetimi ile üçüncü şahısların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlar da 9 Şubat 2004 tarih ve 24368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği "nde belirtilmiştir.

Kişisel koruyucuların özellikleri, temini, kullanımı ve diğer hususlarla ilgili usul ve esaslar 11/02/2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik " de belirtilmiştir.

Ayrıca, " Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği" kapsamındaki kişisel koruyucu donanımların CE belgelendirme işlemlerinin yapılabilmesi için hangi kategoriye dahil olduklarını belirlemek " amacıyla 04 Mayıs 2004 Tarih ve 25452 sayılı Resmi Gazete'de Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Önlem Danışmanlık, Eğitim, Sağlık, Belgelendirme Mühendislik ltd. şti. kişisel koruyucuların özellikleri, temini, kullanımı konusunda danışmanlık, eğitim hizmetleri verdiği gibi, kişisel koruyucu donanım satışı da yapmaktadır.

ÖNLEM Danışmanlık
Atatürk Sitesi 6. Blok No:10 ORAN/ANKARA
Tel: 0 312 472 77 71 Faks: 0 312 472 04 20
info@onlem.gen.tr
Her Hakkı Saklıdır. 2008-2010© Önlem Danışmanlık Ltd. Şti